Doplnkový webhosting

WMAIL only

10 e-mailových kont naviac k akémukoľvek zakúpenému webhostingu

WFTP only

10 FTP kont naviac k akémukoľvek zakúpenému webhostingu

TRANSFER only

3 GB prenos dát/mesiac naviac k akémukoľvek zakúpenému webhostingu

SPACE only

100 MB webpriestoru naviac k akémukoľvek zakúpenému webhostingu

DOMAIN only

služby pre prevádzku 1 domény naviac k akémukoľvek zakúpenému webhostingu

WSMS

notifikácia o došlých e-mailoch odosielaná na mobilný telefón formou SMS