Kontaktné údaje

Adresa

WEBKLUB, s.r.o.
Výstavby 7
040 11 Košice 11

Telefón

0948 604 888
0903 604 888

E-mail

Identifikačné údaje

IČO: 36578801
DIČ: 2021816368
IČ DPH: SK2021816368

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14834/V

Bankové spojenie

Číslo účtu: SK26 8330 0000 0020 0035 6129
Peňažný ústav: FIO Banka a.s.

Obchodné zastúpenie značky WEBY GROUP

Spoločnosť WEBKLUB, s.r.o. je autorizovaným obchodným zástupcom a riadnym držiteľom licencie pre predaj všetkých produktov a služieb spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. pod jej značkou.

Na tomto webe sú prezentované a ponúkané vlastné produkty a služby spoločnosti WEBKLUB, s.r.o. ako aj produkty a služby spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. pod jej značkou.