Moduly Webportálu

Hlavné menu

 • Hlavná ponuka · zoznam volieb pre prístup k jednotlivým podstránkam webu.
 • Možnosť vytvárať a upravovať ľubovoľný počet podstránok v menu · kategórie/podkategórie.
 • Možnosť editácie štruktúrovanej hierarchie hlavného menu.
 • Menu môže obsahovať viacero vnorených podstránok do viacerých úrovní.
 • Pre každú voľbu v menu je možné nadefinovať jej rozbalenie/zbalenie pri načítaní stránky.
 • Možnosť rozdeliť hlavné menu ma viacero menších menu s možnosťou ich ľubovoľného umiestnenia v príslušných stĺpcoch na stránke.
 • Možnosť priradiť každej položke menu ľubovoľný obrázok/ikonu.
 • Možnosť presmerovať položku/odkaz v menu na
  • externú webstránku mimo webu,
  • ľubovoľnú inú podstránku v rámci webu.
 • Možnosť zaheslovať ľubovoľnú podstránku v menu.
 • Možnosť schovať ľubovoľnú podstránku v menu.
 • Možnosť schovať modul na stránke.

Text a obrázok

 • Možnosť vkladať a upravovať ľubovoľný počet blokov textu s obrázkami.
 • Možnosť nadefinovať vlastný nadpis bloku s textom a obrázkom.
 • Obsahuje integrovaný WYSIWYG editor.
 • Možnosť schovať modul na stránke.

Tabuľka

 • Možnosť vkladať a upravovať ľubovoľný počet vlastných tabuliek.
 • Možnosť importu/exportu z/do MS EXCELu prostredníctvom formátu CSV.
 • Možnosť zarovnávania hodnôt v stĺpcoch tabuľky vľavo, na stred a vpravo.
 • Možnosť farebného rozlíšenia prvého a posledného riadku tabuľky.
 • Možnosť farebného rozlíšenia párnych a nepárnych riadkov tabuľky pre ľahšiu orientáciu po riadkoch.
 • Automatické prispôsobovanie šírky tabuľky k šírke stĺpca.
 • Možnosť schovať modul na stránke.

Články

 • Možnosť vkladať a upravovať ľubovoľný počet článkov s textom a obrázkami.
 • Možnosť zadať nadpis článku.
 • Možnosť zadať krátky popis/text k článku · anotáciu.
 • Možnosť editácie samotného textu článku pomocou integrovaného WYSIWYG editora.
 • Možnosť meniť poradie článkov v module zoznamu článkov.
 • Možnosť nastavenia stránkovania zobrazenia zoznamu článkov.
 • Možnosť priradiť k článku
  • anketu,
  • tabuľku,
  • diskusiu.
 • Možnosť schovať modul na stránke.

Diskusná kniha, diskusia

 • Návštevníci webu môžu vyjadrovať svoj názor na zadanú otázku priamo natypovaním do formulára diskusie.
 • Odpovede sa zobrazujú priamo na stránke diskusie
  • v reálnom čase
   alebo
  • po kontrole administrátorom portálu.
 • Možnosť použiť ako knihu návštev.
 • Možnosť nadefinovať vlastnú hlavičku modulu.
 • Možnosť schovať modul na stránke.
 • Diskusná kniha predstavuje 1 z foriem jednoduchého marketingového prieskumu.

Anketa, hlasovanie

 • Návštevníci webu môžu vyjadrovať svoj názor na zadanú anketovú otázku kliknutím na tú odpoveď v zozname možných odpovedí, ktorá najviac vyjadruje jeho názor.
 • Hlasovaním sa priamo na stránke, v module ankety, zobrazí aktualizovaný zoznam odpovedí s
  • percentuálnym,
  • číselným vyjadrením počtu hlasov.
 • Možnosť vytvárať a upravovať ľubovoľný počet ankiet.
 • Možnosť ukladať ankety do archívu.
 • Možnosť priradiť každej anketovej odpovedi ľubovoľný obrázok/ikonu.
 • Možnosť nadefinovať vlastnú hlavičku modulu.
 • Možnosť schovať modul na stránke.
 • Anketa predstavuje 1 z foriem jednoduchého marketingového prieskumu.

Súbory na stiahnutie

 • Možnosť vytvárať a upravovať zoznam ľubovoľného počtu súborov na stiahnutie · download.
 • Možnosť triediť súbory do ľubovoľného počtu kategórií · skupín súborov.
 • Možnosť meniť poradie súborov v kategórii/zozname.
 • Možnosť priradiť vlastný názov ku každému súboru.
 • Možnosť pridať vlastný popis ku každému súboru.
 • Možnosť schovať modul na stránke.

Fotogaléria

 • Možnosť vytvárať a upravovať galérie z ľubovoľného počtu obrázkov/fotografií.
 • Modul automaticky zmenšuje obrázky na rovnakú veľkosť pre optimálne zoradenie v galérii · vytvára graficky neskreslené zmenšeniny pôvodných obrázkov.
 • Modul automaticky zmenšeniny zoraďuje do šachovnice pre prezeranie.
 • Po kliknutí na zmenšeninu sa otvorí veľký/pôvodný obrázok v novom okne.
 • Možnosť listovať v galérii aj cez otvorené okno veľkého obrázka.
 • Možnosť meniť poradie obrázkov v galérii.
 • Možnosť nastavenia stránkovania zobrazenia galérie.
 • Možnosť pridať krátky popis ku každému obrázku.
 • Možnosť pridať alternatívny text ku každému obrázku.
 • Možnosť pridať meno autora ku každému obrázku.
 • Možnosť schovať modul na stránke.
 • Fotogaléria je vhodný nástroj pre prezentáciu vlastných referencií, produktov, atď.

Ľudia

 • Možnosť vytvárať a upravovať kategórie ľubovoľného počtu osôb/ľudí.
 • Modul pridať a upravovať každej osobe vlastnosti:
  • meno, priezvisko, tituly,
  • telefonické kontakty,
  • fax,
  • e-mail, web,
  • text, krátky text,
  • fotografia.
 • Možnosť meniť poradie osôb v kategórii ľudí.
 • Možnosť zoraďovať fotografie ľudí do stĺpcov alebo pod seba.
 • Možnosť nastaviť následnú akciu/činnosť po kliknutí na fotografiu osoby.
 • Možnosť nezobraziť všetky informácie o osobe.
 • Možnosť schovať modul na stránke.

Oznamy

 • Forma firemnej nástenky na webe.
 • Možnosť vytvárať a upravovať ľubovoľný počet oznamov.
 • Možnosť ukladať oznamy do archívu.
 • Možnosť vytvoriť anotáciu oznamu.
 • Možnosť vytvoriť upútavku k oznamu.
 • Možnosť časového obmedzenia zobrazovania oznamu na webe.
 • Možnosť nadefinovať vlastnú hlavičku modulu.
 • Možnosť schovať modul na stránke.

Vyhľadávací modul

 • Vyhľadávanie ľubovoľného textového reťazca v celom obsahu webu.
 • Hľadaný reťazec sa zadáva do formulárového okna modulu.
 • Modul automaticky generuje a zobrazí výpis všetkých nájdených výskytov zadaného reťazca.
 • Možnosť nadefinovať vlastnú hlavičku modulu.
 • Možnosť schovať modul na stránke.

Mailový systém

 • Návštevníci webu môžu zapísať svoju e-mailovú adresu prostredníctvom registračného formulára modulu, umiestného na webe, do zoznamu záujemcov o aktuálne informácie na webe.
 • Možnosť rozposielania hromadných e-mailov zaregistrovaným návštevníkom zo zoznamu e-mailových adries
  • o novinkách vo firme, spoločnosti, atď.,
  • o zmenách obsahu na webe,
  • o cenových zvýhodneniach, resp. iných akciách,
   atď.
 • Možnosť upravovať zoznam e-mailových adries.
 • Možnosť zobraziť modul zbalený/rozbalený.
 • Možnosť nadefinovať vlastnú hlavičku modulu.
 • Možnosť schovať modul na stránke.
 • Mailový systém predstavuje 1 z foriem jednoduchého marketingového prieskumu.

Počítadlo návštev

 • Počítanie návštevnosti webu.
 • Nekonfigurovateľný modul.
 • Počítadlo návštev predstavuje 1 z foriem jednoduchého marketingového prieskumu.

Slovník

 • Vlastný výkladový slovník.
 • Vyhľadáva zadaný výraz v databáze slovníka.
 • Možnosť vkladať a dopĺňať ľubovoľný počet slovníkov.
 • Slovník je možné napĺňať/dopĺňať len importom z MS EXCELu prostredníctvom formátu CSV.
 • Modul obsahuje taktiež vzorový CSV súbor pre import slovníka.
 • Možnosť schovať modul na stránke.

Kalendár

 • Zobrazenie s informáciou o aktuálnom dátume a meninách.
 • Možnosť zobraziť kalendár po dňoch.
 • Možnosť zobraziť modul zbalený/rozbalený.
 • Možnosť nadefinovať vlastnú hlavičku modulu.
 • Možnosť schovať modul na stránke.