Prečo mať doménu

Význam vlastníctva domény

Stále väčší počet firiem i súkromých osôb sa už odhodlal k vytvoreniu vlastných webových stránok. Mnoho z nich však stále podceňuje význam vlastnej domény a webstránky si umiestni na niektorom z bezplatných serverov.

Vlastná doména má pritom pre úspech firemnej webstránky kľúčový význam.

Hlavné výhody vlastnej domény

 • Tak ako názov spoločnosti, ochranná známka, značka alebo logo, je aj doménové meno súčasťou firemnej identity. Je to niečo, čo Vaši klienti, zákazníci a partneri poznajú, môžu si to zapamätať a pozitívne spájať s Vašimi produktami a službami.
 • Registráciou doménového mena si trvale zabezpečíte svoj priestor na internete. Podobne ako pri zápise mena firmy do obchodného registra, alebo registráciou ochrannej známky.
 • Doménové meno je vhodné použiť ako základ svojich adries elektronickej pošty. Ak máte vlastnú doménu, je možné jednoducho si vytvoriť ľubovoľné množstvo virtuálnych e-mailových schránok v tvare meno@domena.sk. Nepropagujte každým svojim e-mailom Vášho providera, ale propagujte seba!
 • Pri umiestnení stránok a schránok elektronickej pošty do domény Vášho providera vždy existuje riziko, že táto služba bude časom zrušená, alebo budete chcieť z akéhokoľvek iného dôvodu zvoliť iného poskytovateľa pripojenia na internet. V takom prípade prídete o všetky investície do propagácie Vašej elektronickej adresy. Doménové meno je naproti tomu prenosné. Nie je závislé na providerovi, u ktorého sú Vaše stránky práve umiestnené.
 • Doménové meno je marketingový nástroj. Uvádzajte ho všade
  • na prospektoch,
  • na vizitkách,
  • v telefónnych zoznamoch,
  • na autách,
  • na hlavičkových papieroch, atď.
 • Niektoré doménové mená sú naviac natoľko sebestačné, že v inzercii ani nič iného uvádzať nemusíte, napr. www.deratizacia.sk.
 • Doménové meno je môžné aj predať. Za niekoľko rokov zistíte, že to je možno najcennejší majetok, ktorý Vaša firma vlastní.