Vyhlásenie o prístupnosti

Tento web spĺňa všetky požiadavky na validitu kódu XHTML 1.0 a CSS v zmysle stanovených pravidiel W3C konzorcia.

Web bol testovaný a je plne funkčný v prehliadačoch:

  • Internet Explorer 7.0
  • Mozilla Firefox 3.0
  • Opera 8.0

Optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 pixelov.

Spoločnosť WEBKLUB, s.r.o. ručí za validitu kódu, ktorý je generovaný použitým redakčným systémom.