Redakčné systémy • Content Management System • CMS

Čo je to redakčný systém
 • Content Management System, CMS v skratke.
 • Systém pre vlastné riadenie obsahu webu.
 • Softvér pre vytváranie dynamických stránok.
 • Systém, ktorý pomáha uživateľovi
  • jednoducho, rýchlo a efektívne vytvárať a spravovať vlastnú internetovú prezentáciu,
  • komunikovať s návštevníkmi webu, uskutočňovať marketingový prieskum formou ankiet, dotazníkov, formulárov, diskusií, atď.

Možnosti využitia redakčných systémov

 • Pre administráciu webových prezentácií
  • firiem malých i veľkých,
  • spoločností,
  • živnostníkov,
  • neziskové organizácie,
  • jednotlivcov,
 • pre tvorbu a on-line administráciu obsahu
  • spravodajských serverov,
  • informačných a komerčných portálov, atď.

Administrácia formou dynamického zadávania informácií

 • Pre vytváranie a správu vlastného portálu sa nevyžaduje znalosť programovať.
 • K ľahkému zvládnutiu práce so softvérom postačujú základné znalosti práce s PC.
 • Jednoduché užívateľské rozhranie dovoľuje rýchlo publikovať na webe akýkoľvek dokument alebo súbor.

Aktualizácia prostredníctvom CMS

 • Aktualizácia portálu sa zabezpečuje cez administrátorskú sekciu, prístupnú cez meno a heslo.
 • Aktualizáciu je možné rozdeliť na viacerých pracovníkov, prípadne na viac pobočiek, oddelení, atď.
 • Redakčný systém poskytuje hlavnému administrátorovi možnosť prideľovať a delegovať práva na aktualizáciu vybraných častí portálu viacerým užívateľom.

Úspora nákladov pri používaní CMS

Systémy pre vlastné riadenie obsahu webu (CMS) z dlhodobého hľadiska šetria náklady na prevádzku firemného webu.

Kalkulácia výpočtu návratnosti vložených investícií do CMS

 1. V priemere každá podstránka firemného webu si v priebehu 1 roka vyžaduje minimálne 6 vykonaných zmien.
 2. Minimálny čas potrebný na vykonanie 1 zmeny je 40 minút.
 3. Priemerná hodinová sadzba spoločnosti, ktorá sa stará o klientskú webstránku je minimálne 20 EUR.
 4. Ak má priemerný firemný web približne 10 podstránok, potom náklady na jeho aktualizáciu činia 800 EUR za rok.
  10 zmien x 40 min = 400 min x 6 zmien/rok = 2 400 min/60 min = 40 servisných hodín x 20 EUR/hod = 800 EUR/rok.
 5. Implementácia softvéru s vlastným riadením obsahu webu si vyžaduje v priemere jednorázovú investíciu vo výške 800 EUR.
 6. Doba návratnosti investície do nákupu redakčného systému predstavuje 12 mesiacov.
 7. Používanie CMS počas doby 3 rokov predstavuje úsporu 2 400 EUR.

Graf návratnosti investície do CMS

Budúcnosť webstránok je v systémoch pre aktívne riadenie obsahu webu!