Serverhousing

Čo je serverhousing
 • Prenájom vyhradeného zabezpečeného priestoru na umiestnenie servra zákazníka v miestnostiach spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. s prepojením do SIXu linkou s prenosom 100 Mb/s.
 • Priestory spĺňajú všetky podmienky pre umiestňovanie zariadení daného druhu
  • klimatizácia,
  • zabezpečenie proti výpadku elektrického prúdu.

Výhody

 • rýchla konektivita,
 • bez merania prenosu po dobu 1 roka.

Podmienky poskytovania služby

 • cena je stanovená podľa dohody o servisnom zásahu,
 • prístup do centra za vopred dohodnutého režimu,
 • nočné upgrady sa hlásia 24 hodín vopred,
 • v cene nie je monitorovanie služieb!