Všetky práva vyhradené

Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti WEBKLUB, s.r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu.

Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti WEBKLUB, s.r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja.

Spoločnosť WEBKLUB, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.

Spoločnosť WEBKLUB, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za odkazy na externé weby a ich obsah.

WEBKLUB™ je registrovaná ochranná známka.

V prípade akéhokoľvek záujmu nám napíšte alebo nás kontaktujte!