Webdesign

Čo je to internetová prezentácia • www stránka • webstránka

 • Grafické stvárnenie prezentácie subjektu pre použitie na internete.
 • Firemná prezentácia, webstránka, je nedeliteľnou súčasťou firemnej identity.
 • Častokrát prvý vizuálny kontakt s hľadaným subjektom.
 • Výkladná skriňa, verejná výveska, nástenka.

Prečo prezentácia na internete

 • Náklady na jej obstaranie a vyhotovenie sú jednorázové a omnoho nižšie ako na klasickú, t.j. printovú prezentáciu.
  Vizitky, letáky, katalógy je potrebné sporadicky resp. opakovane aktualizovať a dotláčať.
 • On–line dostupnosť 24 hodín denne 365 dní v roku.
 • Možnosť realizovať ľubovoľný počet zmien na stránke pomocou webaplikácii alebo redakčných systémov bez nutnosti
  • vynakladať ďalšie finančné náklady,
  • vedieť programovať.

Aká by mala byť cena webdesignu

Kritéria pre správne rozhodnutie ako a prostredníctvom koho bude realizovaná www stránka:

 • grafická úroveň vizuálneho spracovania,
 • technická úroveň - rýchlosť zobrazenia, sématika a validný kód stránky,
 • servis - starostlivosť o funkčnosť stránky a zmeny na stránke,
 • neustály vývoj webaplikácii pre komunikáciu s návštevníkmi na stránke.

Ako urobiť správne rozhodnutie

 • Čo je cieľom Vašej prezentácie? Rýchlo zobraziteľné informácie pre klienta alebo nekonečné naťahovanie graficky náročnej stránky?
 • Dlhé čakanie na zobrazenie stránky väčšinu návštevníkov od prezerania odrádza a tým dochádza k strate potenciálnych klientov!
 • Najdôležitejšia je jednoduchá orientácia na webstránke s príjemným grafickým stvárnením v súlade s ponúkanými informáciami.
 • Súčasným trendom sú riešenia pre komunikáciu s vlastným riadením obsahu webu.

Vyhotovíme Vám takú webovú prezentáciu, aby sa pri nej zákazník zastavil a pozrel si ju!

Ako urobiť dobrú webstránku

 1. Myšlienka - určiť si ciele webu.
 2. Vizuál - dbať na prvý dojem webu.
 3. Technické prevedenie - voľba statického/dynamického riešenia webu.
 4. Obsah - dodržiavať pravidlo 3-30-3 pre tvorbu webu!

Pravidlo 3-30-3

Každý návštevník musí na danom webe:

 • do 3 sekúnd zistiť o aký web ide,
 • do 30 sekúnd nájsť požadované informácie,
 • do 3 minút ich prečítať.