Webmastering

Čo je to webmastering
 • Plnenie resp. mastering webu klientskými dátami
  • texty,
  • obrázky,
  • súbory,
  • formuláre.
 • Pravidelná resp. operatívna aktualizácia obsahu internetových stránok aj so systémom pre aktívne riadenie obsahu webu.

Pohodlnosť alebo nutnosť?

 • Skúsenosti z praxe ukazujú, že majitelia webov málokedy dokážu operatívne v reálnom čase podľa potreby aktualizovať obsah vlastného webu. Častokrát sa tento fakt týka aj užívateľov systémov pre aktívne riadenie obsahu webu.
 • Dôvody neaktualizovania webu je potrebné hľadať v
  • nízkej informovanosti majiteľov webov o možnostiach aktualizácie obsahu webu,
  • slabej technickej zdatnosti v oblasti práce s webom (služba FTP, jazyk HTML, PHP, atď.),
  • náročnosti na obsluhu použitých redakčných systémov,
  • celkovej zaneprázdnenosti majiteľov webov,
  • pohodlnosti majiteľov webov.