Webreklama

Čo je to webreklama
 • Zvyšovanie účinnosti reklamných techník a reklamného pôsobenia prostredníctvom internetu.

Formy reklamy na internete

 • Registrácie resp. odkazy v katalógoch odkazov.
 • Reklamné kampane.

Reklamný banner

 • Forma internetového billboardu.
 • Reklamný pruh štandardných rozmerov 468 x 60 pixelov tzv. full banner.
 • Reklamné pruhy iných rozmerov sa vyskytujú menej často.
  napr. skyscraper 120 x 600, rectangle 180 x 150, square 250 x 250, micro button 88 x 31 a ďalšie.
 • Umiestňuje sa zväčša na portáloch a serveroch s vysokou návštevnosťou.
 • Jeho účelom je presvedčiť oslovený subjekt, aby sa informoval o propagovanom produkte alebo službe detailnejšie.
 • banner funguje ako odkaz na web zadávateľa reklamy.
 • Jeho výhodou je, že sa ďalšie reklamné pôsobenie na oslovený subjekt realizuje ihneď, t.j. bezprostredne po odkliknutí na banner.
 • Pomocou reklamných bannerov sa realizuje reklama na
  • značku,
  • produkt.
 • Najvhodnejšie umiestnenie reklamných bannerov:
  • spravodajské servery,
  • servery s on-line službami.
   napr. vyhľadávače, portály, atď.

Reklamná kampaň

 • Umiestnenie reklamného banneru na vybrané reklamné webové sídlo za vopred dohodnutých podmienok pre jeho zobrazovanie.
 • Možnosti nákupu zobrazovania reklamných bannerov:
  • presný počet zobrazení resp. impresií,
   napr. 100 000, výhodou je zabezpečený stanovený počet impresií aj v čase poklesu návštevnosti reklamného sídla
  • pevne stanovené obdobie.
   napr. 1 mesiac, výhodou je vysoký počet impresií v čase vysokej návštevnosti reklamného sídla
 • Pre hodnotenie reklamnej kampane poskytuje prevádzkovateľ reklamného sídla aktualizované informácie o jej účinnosti:
  • počet impresií reklamného bannera,
  • počet prechodov na web zadávateľa reklamy cez reklamný banner,
  • percentuálne zastúpenie subjektov, na ktoré reklama pôsobila,
  • prehľad IP adries oslovených užívateľov, čas prístupu, atď.

Registrácia v katalógu odkazov

 • Umiestnenie plateného odkazu do internetového katalógu odkazov v databáze reklamného webového sídla za vopred dohodnutých podmienok pre jeho zobrazovanie.
 • Formy odkazu:
  • titulok a stručný popis webu zadávateľa reklamy s odkazom na web,
  • firemná karta zadávateľa reklamy v databáze s rozšírenými informáciami o zadávateľovi reklamy s odkazom na web.
 • Nakupuje väčšinou na pevne stanovené obdobie, spravidla rok.
 • V internetových katalógoch sú vyhľadávané produkty a služby rovnako často ako v bežných katalógoch.